Jakość i niezawodność

Więcej niż wymagają przepisy: Aby spełnić nasze własne wysokie standardy jakości, nie pozostawiamy nic przypadkowi. Możesz polegać na naszych produktach i rozwiązaniach – w każdej sytuacji, przez wiele lat.

Możesz na nas polegać

Ponieważ nasze produkty znajdują wiele zastosowań, muszą spełniać wymagania jakościowe i działać niezawodnie w zróżnicowanym środowisku pracy. Zawsze szukamy odpowiednich rozwiązań, nawet dla najbardziej wymagających aplikacji. Nasze wysokie standardy jakości znajdują odzwierciedlenie nie tylko w cechach naszych produktów, ale także w naszej szerokiej gamie usług. W celu zagwarantowania maksymalnej satysfakcji klientów zapewniamy kompleksowe wsparcie i doradztwo przy ubieganiu się o międzynarodowe dopuszczenia czy certyfikaty, oferujemy też wsparcie techniczne i indywidualne analizy procesów.

Więcej niż wymagają przepisy

Produkujemy z wysokim udziałem własnych komponentów, z największą starannością i zgodnie z najsurowszymi wymaganiami jakościowymi. Aby nasze produkty sprawdzały się również w praktyce, są one nie tylko systematycznie testowane w warunkach laboratoryjnych, ale także częściowo w rzeczywistych próbach terenowych. Na przykład niektóre typoszeregi naszej aparatury łączeniowej i sterowniczej przeznaczonej dla sektora morskiego są testowane w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych na wyspie Helgoland na Morzu Północnym.

Nasze kategorie produktów

Aby uczynić naszą ofertę produktów i rozwiązań oferowanych klientom maksymalnie przejrzystą, podzieliśmy ją na trzy kategorie: Meditec, Controltec i Leantec.

dowiedz się więcej

Certyfikaty jakości

DIN EN ISO 9001:2015 – Norma dotycząca systemów zarządzania jakością
Projektowanie i rozwój, produkcja i sprzedaż aparatury łączeniowej i sterowniczej.
ATEX 2014/34/UE – Norma dotycząca ochrony przeciwwybuchowej
Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
EN ISO 13485:2016 – Norma dotycząca systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych
Projektowanie i rozwój, produkcja i sprzedaż aparatury łączeniowej i sterowniczej do urządzeń medycznych.