Kvalita a spolehlivost

Více než požaduje norma: Abychom splnili naše vlastní vysoké standardy kvality, neponecháváme nic náhodě. Na naše produkty a řešení se můžete spolehnout – v každé situaci, po mnoho let.

Na nás je spolehnutí

Protože jsou naše produkty využívány v různých oblastech použití, musí také splňovat kvalitativní požadavky příslušných podmínek prostředí a spolehlivě fungovat. Vždy hledáme vhodná řešení i pro ty nejnáročnější oblasti použití. Naše vlastní vysoké standardy kvality se odrážejí nejen ve vlastnostech našich produktů, ale také v rozsáhlé nabídce našich služeb. Abychom zaručili maximální úroveň kvality, poskytujeme komplexní podporu a poradenství v oblasti mezinárodních osvědčení, dokumentací, certifikací, technické podpory a individuálních procesních analýz.

Více než požaduje norma

Vyrábíme s vysokou úrovní vertikální integrace, s maximální pečlivostí a podle nejpřísnějších kvalitativních specifikací. Aby naše produkty obstály i v praxi, jsou testovány nejen systematicky v laboratorních podmínkách, ale částečně i ve studiích prováděných v reálných provozních podmínkách. Například některé řady našich spínacích zařízení pro námořní odvětví jsou testovány v reálných povětrnostních podmínkách na ostrově Helgoland v Severním moři a průběžně optimalizovány. 

Svět našich produktů

Abychom zákazníkům přesněji specifikovali naši nabídku produktů a řešení, dělíme ji do tří světů našich produktů: Meditec, Controltec and Leantec.

zjistěte více

Certifikáty kvality

DIN EN ISO 9001:2015 - norma pro řízení kvality
Návrh a vývoj, výroba a prodej spínacích zařízení a řídicích systémů.
ATEX 2014/34/EU - norma pro ochranu proti výbuchu
Zařízení a ochranné systémy pro zamýšlené použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
EN ISO 13485:2016 - norma pro řízení kvality
Návrh a vývoj, výroba a prodej spínacích zařízení a řídicích systémů pro medicínské přístroje.