Spolupráce ve výzkumu

Společně s našimi partnery již dnes pracujeme na inovacích zítřka.

Náskok díky výzkumu

Společnost steute je celosvětově propojena a zapojena do množství velkých výzkumných projektů ve spolupráci s celou řadou spolupracujících a výzkumných partnerů. Na podporu témat, jako je síťově propojený operační sál, je vedení společnosti steute aktivní například ve vedení sdružení OR.NET e. V. V technologické síti „it's OWL“ také významně přispíváme k dalším vývojovým krokům směrem k digitalizaci v průmyslu, spolu s více než 180 dalšími společnostmi, univerzitami a výzkumnými institucemi.

Kromě toho spolupracujeme s věhlasnými univerzitami a vysokými školami, jako je RWTH Aachen University, Univerzita v Lipsku, Bielefeldská univerzita aplikovaných věd a mnoha dalšími jak pro výzkumné, tak pro vzdělávací účely. 

Naši partneři pro výzkum a spolupráci

Spolky

Specializovaná sdružení a výzkumné ústavy

Univerzity a vysoké školy

více výzkumné projekty