Odbornost a vývoj

Úspěšný výzkum a vývoj vyžaduje technickou odbornost a moderní metody spojené s využitím pokročilých technologií. My ve společnosti steute tyto faktory slučujeme. 

Inovativní síla díky odbornému know-how a prostoru pro nové nápady

Abychom mohli realizovat i velmi rozsáhlé vývojové projekty a vyhovět nejrůznějším specifickým požadavkům zákazníků, disponujeme konstrukčním a vývojovým oddělením s velmi širokým rozsahem působnosti. Shromažďují se zde fundované odborné znalosti z různých podoblastí, jako je např. elektrotechnika, mechatronika, strojírenství, technologie materiálů a recyklovatelných materiálů, vývoj softwaru nebo produktový design.

V neposlední řadě dokážeme díky našim vysoce specializovaným odborníkům s mnohaletými zkušenostmi a komplexním know-how splnit i ty nejvyšší požadavky v různých oblastech použití. Máme hluboké znalosti předpisů v medicínské technice, sofistikovaných bezdrátových technologií nebo např. zajištění ochrany proti výbuchu v průmyslu.

Moderní metodika a perspektivní technologie

Ať už jde o agilní projektové řízení nebo procesy založené na vodopádové metodě a modelu V – každý nápad, každý produkt a každé řešení vyžaduje různé přístupy a vývojové procesy. S pomocí nejnovějších technologií, jako je 3D modelování, lze aplikovat progresivní procesy, jako je rychlé prototypování. Ty nám umožňují rychle a pružně reagovat jak pro výzkumné účely, tak pro zákaznické projekty, a uvádět prvotní nápady ve skutek.

15 %
zisku jde na výzkum a vývoj
30 +
úspěšných skupinových partnerství
150 +
certifikátů a schválení
4500 +
variant produktu

Officially innovative!

The BSFZ (Bescheinigungsstelle Forschungszulage) has officially distinguished us as drivers of innovation and awarded us the BSFZ Seal 2021 for in-company research and development. The BSFZ is commissioned and authorised by the German Ministry for Education and Research.

Kvalita a spolehlivost

Abychom se vždy vyvarovali zdrojů chyb a zajistili spolehlivost našich produktů, provádíme vedle náročných analýz rizik dokonce testy v reálných podmínkách.

naše standardy kvality