Doświadczenie i rozwój

Skuteczne prace badawczo-rozwojowe wymagają specjalistycznej wiedzy i nowoczesnych metod w połączeniu z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. W steute łączymy te czynniki.

Siła innowacyjności dzięki technicznemu know-how i przestrzeni dla nowych pomysłów

Aby móc realizować nawet bardzo wielkoskalowe projekty rozwojowe i spełniać najróżniejsze specyficzne wymagania klientów, posiadamy bardzo rozbudowany dział projektowania i rozwoju. Zebrano w nim ugruntowaną wiedzę specjalistyczną z różnych obszarów, m.in. elektrotechniki, mechatroniki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i recyklingu, tworzenia oprogramowania oraz projektowania produktów.

Wreszcie, dzięki naszym wysoce wyspecjalizowanym ekspertom z wieloletnim doświadczeniem i obszernym know-how, możemy sprostać nawet najwyższym wymaganiom w różnych obszarach zastosowań produktów. Posiadamy dogłębną wiedzę na temat aktualnych przepisów obowiązujących w branży medycznej, zaawansowanych technologii radiowych czy np. ochrony przeciwwybuchowej w przemyśle.

Nowoczesna metodologia i technologie przyszłości

Czy to zwinne zarządzanie projektami, system kaskadowy czy model V – każdy pomysł, każdy produkt, każde rozwiązanie wymaga innego podejścia i innego procesu rozwoju. Najnowocześniejsze technologie, takie jak modelowanie 3D, stwarzają przestrzeń dla progresywnych metod, takich jak szybkie prototypowanie. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i elastycznie reagować od etapu początkowego pomysłu, aż po praktyczne wdrożenie. Dotyczy to zarówno naszych własnych badań, jak i projektów naszych klientów, w których uczestniczymy.

15 %
wskaźnik R&D
30 +
udanych partnerstw klastrowych
150 +
certyfikatów i atestów
4500 +
wariantów produktów

Certyfikowana innowacyjność!

BSFZ (Bescheinigungsstelle Forschungszulage) oficjalnie uznała nas za siłę napędową innowacji i przyznała nam pieczęć BSFZ 2024 za własne badania i rozwój. BSFZ działa na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych.

Jakość i niezawodność

Aby unikać źródeł błędów i zapewnić niezawodność naszych produktów, przeprowadzamy nie tylko obszerne analizy ryzyka, ale również testy w warunkach rzeczywistych.

nasze standardy jakości