Filozofia i odpowiedzialność

Jako społeczność jesteśmy w stanie wygenerować dużo innowacyjnej energii, dzięki naszemu silnemu skupieniu się na solidarności, ciągłości i kreatywności.

Nasza filozofia

Za naszym wspólnym sukcesem stoi 450 pracowników. Okazujemy sobie wzajemny szacunek i uznanie – czy to współpracownikom w naszej firmie, czy też partnerom handlowym, klientom i dostawcom.

W ten sposób jesteśmy w stanie uwolnić energię innowacyjności i kreatywności. Zawsze koncentrujemy się na indywidualnych potrzebach naszych klientów i skupiamy się na ich praktycznych korzyściach.

Nasza odpowiedzialność

Poczucie odpowiedzialności wobec klientów znajduje również odzwierciedlenie w naszych produktach i rozwiązaniach. Postawiliśmy sobie zadanie produkowania wyłącznie wysokiej jakości aparatury łączeniowej, sterowniczej oraz czujników. Zapewniają one zawsze maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność, a dzięki swojej trwałości przyczyniają się do zrównoważonego wykorzystania naszych zasobów.

Misja

Naszą misją jest rozwój technologii inteligentnych czujników oraz optymalnych, systemowych rozwiązań sprzętowych i software'owych dla złożonych zastosowań w przemyśle i medycynie.

Wizja

Jako dostawca innowacji technologicznych mamy wizję wnoszenia cennego wkładu w kolejne etapy rozwoju w  branżach, w których działamy. Zarówno teraz, jak i w perspektywie długoterminowej.

Strategia

Naszą strategią jest dostarczanie klientom wydajnych rozwiązań o najwyższej jakości, niezawodności i wydajności.

Zasady naszej firmy

Innowacyjność

Postrzegamy siebie jako siłę napędową innowacji: badamy, projektujemy i sięgamy do granic możliwości, aby znacząco przyspieszyć kolejne etapy rozwoju w głównych dziedzinach naszej działalności.

Zwinność

Dynamicznie reagujemy na nowe wymagania i szybko realizujemy indywidualne życzenia klientów. Wyzwania są naszą pasją, ponieważ tylko dzięki nim możemy się dalej rozwijać.

Orientacja na klienta

Zawsze koncentrujemy się na potrzebach i życzeniach naszych klientów i skupiamy się na płynących dla nich korzyściach. Od wielu lat nasze partnerskie podejście  kładzie podwaliny pod udane i trwałe relacje biznesowe. 

Wspólnota

Jesteśmy graczami zespołowymi i utrzymujemy pełne szacunku i wsparcia relacje, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. „Wspólnota” jest dla nas filarem i jednocześnie fundamentem pełnej zaufania i rzetelnej współpracy.

przesuń w prawo