Inżynieria maszyn i instalacji specjalnego przeznaczenia

W produkcji i przetwórstwie maszyny muszą sprostać różnorodnym zadaniom. Nasze komponenty przemysłowe są kluczowymi interfejsami dla automatyki i techniki bezpieczeństwa.

Szczególne wyzwania w budowie maszyn i urządzeń specjalnych

Zakres zastosowań maszyn w przemyśle jest bardzo różnorodny, i rozciąga się od maszyn wiercących, poprzez instalacje do recyklingu, po prasy tłoczące. Różne elementy mechaniczne i elektryczne muszą precyzyjnie współdziałać, a jednocześnie być łatwe do wdrożenia w dużych zakładach przemysłowych.

Przy pomocy najnowocześniejszych technologii automatyzacji maszyny i zakłady produkcyjne są projektowane w taki sposób, aby mogły odciążyć ludzi od trudnych, monotonnych i skomplikowanych zadań i tym samym przyczynić się do ochrony przed niebezpiecznymi sytuacjami. W niektórych obszarach zastosowań dodatkowym, kluczowym czynnikiem jest ogromny wpływ ekstremalnych warunków otoczenia.

Szybkie, wydajne, bezpieczne: wyłączniki i czujniki do maszyn i urządzeń specjalnych

Zakłady przemysłowe muszą zawsze spełniać określone wymagania bezpieczeństwa. Dochodzi do tego dynamiczny rozwój maszyn, wymagający stosowania coraz bardziej elastycznych podzespołów.

Mając to na uwadze, opracowujemy i produkujemy wysokiej jakości aparaturę łączeniową i sterowniczą. Urządzenia mogą być aktywowane elektromechanicznie i są dostępne w wersjach bezprzewodowych. Oprócz naszych standardowych produktów oferujemy również wersje kastomizowane.

Twój partner w obszarze maszyn i urządzeń specjalnych

Aby dowiedzieć się więcej o naszym wszechstronnym portfolio produktów z zakresu automatyzacji i bezpieczeństwa, odwiedź naszą stronę internetową.

dowiedz się więcej