Nasza kronika

Od przeszłości do teraźniejszości

1961

Założenie firmy „STEUTE-Schaltgerätebau Rose & Sölken KG” w Bad Oeynhausen. Nazwa „steute” pochodzi od niemieckiego słowa oznaczającego technikę sterowania.

1970

Friedhelm Rose opuszcza firmę, a Gerhard Sölken przejmuje wyłączne kierownictwo.

1981

Opracowano pierwszy wielopedałowy przełącznik nożny dedykowany do współpracy ze sprzętem medycznym.

1987

Do produkcji seryjnej wchodzą urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

1995

Grupa Schmersal z siedzibą w Wuppertalu przejmuje 1 stycznia 1995 r. obecną firmę steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG.

2002

Pierwszy medyczny sterownik nożny wykorzystujący transmisję radiową. Utworzenie w USA pierwszej zagranicznej spółki zależnej ‒ steute Meditech Inc..

2003

steute opuszcza grupę Schmersal. Stefan Schmersal przejmuje funkcję jedynego wspólnika zarządzającego.

2004

Wprowadzenie na rynek samowystarczalnych łączników radiowych do zastosowań przemysłowych.

2005

Utworzenie oddziału steute do Brasil Ltd. jako firmy dystrybucyjno-produkcyjnej w Ameryce Południowej oraz przedstawicielstw handlowych w Europie (steute Italia, steute France, steute Polska, steute UK) oraz Nihon steute w Japonii.

2011

steute świętuje 50-lecie istnienia. Utworzenie WFOE steute Electrical Components (Shanghai) jako firmy dystrybucyjnej i produkcyjnej na rynek azjatycki.

2012

Otwarcie nowego centrum badawczo-rozwojowego.

2015

Udział w projekcie badawczym „Zintegrowana sala operacyjna przyszłości – OR.NET” ze specjalnie opracowanym wielofunkcyjnym interfejsem użytkownika.

Pierwsze urządzenia radiowe wykorzystujące technologię „sWave” wprowadzone na rynek automatyki przemysłowej.

2017

Prezentacja opartej na oprogramowaniu bezprzewodowej sieci czujników „sWave.NET®”, przeznaczonej dla intralogistyki i przemysłu.

Wprowadzenie na rynek nowej marki „nexy” – rozwiązania bazującego na bezprzewodowej sieci czujników i służącego do zarządzania przepływem materiałów w przemyśle i intralogistyce.

2019

Pozyskanie nowego budynku działu sprzedaży i marketingu.

2023

Restrukturyzacja dotychczasowych czterech działów biznesowych i nowy, strategiczny podział przedsiębiorstwa na trzy dywizje: Meditec, Controltec i Leantec. Zmiana zewnętrznego wizerunku firmy.

2023

Rozszerzenie kierownictwa firmy. Partner zarządzający Stefan Schmersal przechodzi do Rady Doradczej i nadal będzie wspierał firmę na poziomie strategicznym. Dyrektorami zarządzającymi są obecnie dr inż. Christof Gerhardy, odpowiedzialny za stronę techniczną, oraz Marc Stanesby, odpowiedzialny za obszary handlu i administracji.

1961
1970
1981
1987
1995
2002
2003
2004
2005
2011
2012
2015
2017
2019
2023
2023