NEW BATTERY-POWERED GENERATION OF WIRELESS FOOT CONTROLS
Maximum efficiency, charging unnecessary

steute Meditec has launched a new series of wireless foot controls for universal use in medical equipment. The user interfaces in this series are so energy-efficient that they can be powered using conventional batteries. At the same time, they achieve very high safety and availability levels.

Devam

THE INTEGRATED OPERATING THEATRE
All options on one screen

The dynamic integration of medical equipment – or, at the user level, the interoperability of user interfaces – is one of the development goals of the initiative OR.NET e.V., to which steute Meditec is commited as an associated partner.

Devam

Ürünler

Meditec

Ameliyatta, teşhis esnasında ve doktor muayenehanelerinde tıbbi aletler içgüdüsel bir şekilde kullanılmalıdır ki doktor ve ekibi tamamen hastaya odaklanabilsinler.

Bu türden, insan-makine-arayüzlerinden beklentilerin oldukça yüksek olduğu kullanım alanlarında steute kapsamlı bir bilgi ve tecrübe birikimi (know how) ortaya koymak durumundadır. Meditec iş alanı tıbbi cihazlarda sadece ayak ve elle kullanıma yönelik standart programlar üretmekle kalmayıp, aynı zamanda, örneğin cerrahi ve oftalmoloji için oldukça karmaşık ve gittikçe de artan sıklıkta, müşteri ihtiyacına özel kablosuz uygulamalar da üretmektedir.

Bütün steute kumanda sistemleri tıp teknolojisinin oldukça yüksek ergonomik ve her daim çalışmaya hazır olma beklentilerini karşılamaktadırlar. Bunlar, tıbbi ürünler kalite sistemi EN ISO 13485 standartları kapsamında üretilmektedirler.

Premiere at the Medica 2018 / New series of battery-powered wireless foot controls
Video „Entegre ameliyathane"
Video “Tıbbi cihazlarda kontrollü kumana sistemleri"