Teknik Bilgiler

Çalışma şekli

steute'nin halatlı emniyet şalterlerinin hepsinde halat kopma kontrolü mevcuttur, yani montaj esnasında halat belli bir ön gerilme kuvveti ile monte edilmelidir. Ön gerilme kuvveti farklı cihazlarda değişiklik arz etmektedir. İlgili değer ile ilgili bilgi halatlı emniyet şalterinin bilgi föyünde yer almaktadır. Doğru monte edilmemişse halatlı emniyet şalteri devreye girmez, yani tekrardan kilidi açmak mümkün olamamaktadır. Halatta dikey çekme dolayısıyla anahtarlama fonksiyonu tetiklenir. Kumanda için gerekli güç yalnızca yeniden kurma yayının yay sabitine bağlıdır. Halatlı emniyet şalterleri etki şekli olarak tek taraflı ve çift taraflı olarak sınıflandırılmaktadırlar. Etki şekli çift taraflı olan halatlı emniyet şalterleri her zaman iki balans yayı ile monte edilmelidir. Halatlı emniyet şalterlerinin halata dikey işletilmesinde EN 60947-5-5 normlarına göre, işletim gücünde F = 200 N ve harekete geçirme mesafesi s = 400 mm azami değer aşılmamalıdır. Bu gerekliliğe ilaveten; ACİL-KAPATMA-Sinyalinin üretilmesi için gerekli olan çekme halatı dikey çekme gücünün 10 katına dayanmalıdır.

Azami hat uzunluğu

Azami hat uzunluğu esas itibariyle iki tali şart tarafından kısıtlanmaktadır. Bir taraftan 400 mm'lik izin verilen azami harekete geçirme mesafesi s ile, diğer taraftan, şalterin istem dışı harekete geçmesine yol açmaması gereken dalgalı ortam ısısında termik boy değişimleri. İlk tali şartın mümkün mertebe düşük ve ikincisinin ise mümkün mertebe büyük esneklik gerektirmesi, bu türden sistemler her iki tali şart itibariyle kullanım şartlarına bağlı olarak optimize edilmelidir. İlaveten 200 N'luk harekete geçirme gücüne riayet edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

Harekete geçirme mesafesi/Halat destek mesafesi ilişkisi

Balans yayı / kaldırma haddi tesisi

Balans yayları, çekme halatının termik boy değişimlerini kompanse etmek ve böylelikle daha büyük boy çekme halatlarını mümkün kılmak için takılırlar. Genel geçerli olan:

  • Küçük yayın sabitine sahip yumuşak balans yayları büyük termik boy değişimlerini kompanse edbilmektedirler.
  • Ancak, halatın harekete geçirilmesinde yumuşak balans yayları büyük bir genleşme davranışına sahiptirler, o nedenle de s = 400 mm'lik azami harekete geçirme mesafesine daha hızlı ulaşılır. Bu durumda genleşme davranışı, sabit ısı seyrinde, dahası sabit halat uzunluğu ve sabit ısı seyrinde, azami halat uzunluğunu sınırlandırmaktadır.
  • Balans yaylarının boyutlandırılması, şalterin yeniden kurma yayına (ön gerilme kuvveti büyüklüğü ve yeniden kurma yayının yay sabiti), halat uzunluğuna (halatın uzunluğu ve esnekliği) ve s = 400 mm'lik azami harekete geçirme mesafesine göre yapılır.
  • Germe yayının aşırı gerilmesini önlemek açısından, iki taraflı harekete geçirmede kaldırma haddi olan balans yayının, bakınız soldaki çizim, ön görülmelidir.
  • Çekme halatını takmadan önce sıkıştırma alanındaki kırmızı PVC manto tel halattan çıkarılmalıdır!

Balans yayının aşırı yüklenmesi genelde kaldırma haddi ile önlenmektedir. Uygulamada ya ilave kaldırma haddi veya kendiliğinden korumalı balans yayları kullanılmaktadır. Eğer çalışmasına uygun kaldırma haddi uzunluğu tesis ediliyorsa, tutma ipi şeklindeki ilave kaldırma haddi şüphelidir, yine de balans yayı kullanımına kıyasla önemli ölçüde fiyat avantajı sunmaktadırlar.

Tek taraflı etki usulünde montaj

Kaldırma haddi olan balans yayı

Çift taraflı etki usulünde montaj

Halat desteği mesafesi

Tetikleme için gerekli olan halata dikey harekete geçirme mesafesi, şalterin, çekme halatının ve gerekirse balans yayının ve de halat desteği mesafesi yay sapmalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yani, halatın harekete geçirilme esnasında aynı anahtarlama mesafesine ulaşmak için daha büyük mesafede halat desteğine daha büyük harekete geçirme mesafesi gerekir. Sabit halat uzunluğunda daha büyük bir ısı seyri amaçlanıyorsa, bu durumda halat desteğinin mesafesi o oranda küçültülmelidir ki güvenli bir anahtarlama sağlanabilsin.

 

Halat tipi

Bir çekme halatının genleşme davranışını halat tipi belirler. Halatın harekete geçirilmesine göre elastik genleşmenin yanı sıra kalıcı halat genleşmeleri de ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda daha yüksek ön gerilme kuvvetleri relaksasyon proseslerine (zamansal ön gerilme kayıplarına) yol açabilmektedirler. Üretim prosesindeki kaçaklar da genleşme davranışı üzerinde etkiye sahiptir.

Bu nedenle, en azından daha büyük halat uzunluklarında steute çekme halatı kullanılması önemle tavsiye edilmektedir. Bunlar belirgin bir şekilde daha serttirler ve bu türden kullanıma uygundurlar.

Farklı üreticilerin halatları, muhtemel sentetik malzeme içeriklerinden kaynaklı sürünme davranışları nedeniyle zamanla uzamaktadırlar (relaksasyon). Herhalükarda halat gerilimini düzenli bir şekilde kontrol etmek ve gerekirse tekrardan gerdirmek gerekmektedir. Montaj talimatlarında yer alan ilgili güvenlik açıklamalarına riayet edilmesi ve standartlara uygun kullanımı, bir germe donanımın güvenli çalışması için ön koşuldur.

Diğer balans yaylarına örnekler

Montaj açıklamaları

  • Çekme halatındaki halat yüzükleri deforme oldukları için montaj sonrası halat birçok defa güçlü bir şekilde çekilmelidir.
  • Akabinde halat, klemensle veya delikli civata veya germe donanımı üzerinden gerilmelidir.
  • Güvenli çalışmayı tesis edebilmek için mutlak surette ekli montaj ve bağlantı talimatını lütfen dikkate alınız!
  • EN ISO 13850 standardına göre yönlendirme ruloları sadece, halat alanının tamamı görülebilecek şekilde yerleştirilebilir.

Yüksük deformasyonu