Sensor Bridge sWave.NET®

  • Události: změna události, upozornění probuzení
  • Výstrahy/alarmy: baterie je vybitá, RSSI nízka, žádné buzení, Slave brána vypnutá
  • Data protokolu: změny stavu, oznámení o probuzení, systémové zprávy
  • Konfigurace APIs zákazníka: adresování, mapování, formátování dat
  • Vlastnostni terminálu: stav přepínání, stav baterie, RSSI, parametry zákazníka, bezdrátové ID, skupinová příslušnost
  • Vlastnosti skupiny: prahové hodnoty alarmu ( baterie, RSSI, časové očekávání), potlačení a oznámení intervalů, nastavení specifikací pro zařízení, stav přepínanání žádané hodnoty
  • Vlastnosti brány: nastavení sítě, přenos časového slotu, aktualizace frekvence