Lankové spínače a nouzové lankové spínače

Tyto dva typy spínačů mají podobný vzhled, avšak mají zásadně odlišné funkce a cíle. V obou případech spuštění lanka vygeneruje signál. Lankové spínače se používají například k otevírání a zavírání elektrických bran, zatímco bezpečnostní lankové spínače splňují úkoly související s bezpečností. Když se za ně zatáhne, spustí funkci nouzového zastavení.

Nouzové tahové lankové spínače

Tzv. "Prodloužený kabel nouzového zastavení" je dobrým způsobem, jak sloučit funkci bezpečnostních lankových spínačů. V jakémkoliv bodě podél lanka, které může mít délku až 130 metrů, může být spuštěna funkce nouzového zastavení. Tyto spínače jsou použity v aplikacích, které zahrnují dopravníkové systémy, dále v závodech, kde jsou rozsáhlé nebezpečné zóny například v dřevozpracujícím nebo balicím průmyslu.

Všechny bezpečnostní lankové spínače splňují EN ISO 13850 ("Bezpečnost strojního zařízení - Funkce nouzového zastavení - Principy designu"). Jsou vybaveny integrovaným monitorováním přerušení lanka, což garantuje, že funkce nouzového zastavení se spustí v případě poškození lanka.

Kromě bezpečnostních lankových spínačů, které jsou používány ve všeobecném strojírenství, steute uvedlo řadu vhodnou pro extrémní okolní podmínky, výbušné zóny a také speciální "těžařské" verze pro těžební průmysl.

Tahové lankové spínače

Jediným zatažením za lanko se posuvná brána otevře nebo zavře. Jedná se o typický příklad použití lankového spínače aktivovaného ručním zatažením. Existují varianty s funkcí uzamykání i bez ní. Lankové spínače bez funkce uzamykání přenášejí při aktivaci jeden spínací impulz. Na druhé straně zařízení s funkcí uzamykání vysílají spínací impulz opakovaně až do dalšího zatažení za lanko.

Společnost steute nabízí širokou škálu lankových spínačů pro obecnou automatizaci. Tato nabídka je doplněna řadou dálkově ovládaných lankových spínačů, které komunikují s přijímačem přes rádiový signál. Montáž a instalace těchto spínačů jsou omezeny na absolutní minimum. Elektrická energie pro přenos signálu je získávána procesem označovaným jako ˜„energy harvesting“: miniaturní elektrodynamický generátor energie převádí kinetickou energii vzniklou při zatažení za lanko.

Divize Extreme nabízí různé spínače, které se liší s ohledem na jejich třídu ochrany, stupně ochrany proti výbuchu, velikost spínače a rozsah teploty. Produktová ředa Extreme také zahrnuje bezdrátovou variantu lankového spínače.