ROZVADĚČE A SENZORY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Rozvaděče a senzory pro potravinářský průmysl

Test na ochranu proti prachu IP 6X

Ideální pro extrémní podmínky

Vysoké nebo nízké teploty, vlhkost, vibrace, prach, riziko výbuchu: tam, kde ostatní spínací zařízení nedokáží držet krok, spínače z naší nabídky Extreme teprve začínají. Byly navrženy od začátku pro extrémní aplikační pole, jako jsou:

  • nebezpečně (prašné) výbušné zóny (zpracování a přeprava práškových materiálů)
  • skladování pod nulou
  • teplotně řízené výrobní procesy
  • výroba a balení kompatibilní s hygienou
  • vlhké oblasti, např. plnění do lahví

Zkoušky za extrémních podmínek

Naše spínací zařízení jsou komplexně testována - během procesu návrhu pro průběžnou optimalizaci, ale také během sériové výroby, aby byly vždy splněny nejvyšší standardy kvality. Zde poskytujeme malý pohled do našich zkušebních laboratoří a testovacích parametrů.

Teplotní stabilita

Ať už lyofilizací, vařením, pasterizací nebo homogenizací: mnoho procesů výroby potravin musí být řízeno teplotou. Zaručujeme, že náš sortiment spínacích zařízení je vždy vhodný pro daný teplotní rozsah - například pro velmi vysoké i velmi nízké teploty.

Test vodním paprskem IP X6

Nepropustnost prachu pro IP 6X

Vhodnost pro použití v prašném prostředí je důležitým požadavkem, v neposlední řadě v kombinaci s ochranou proti výbuchu. Naše zařízení procházejí standardizovanými testy odolnosti se speciálním testovacím prachem.

Testy IP X6 a X9 pro vodní trysky a vysokotlaké čističe

Pokud se spínací zařízení používají v oblastech citlivých na hygienu nebo při plnění do lahví, musí splňovat vysoké požadavky na nepropustnost. Naše výrobky Extreme jsou testovány pomocí silných vodních paprsků a vysokotlakých čističů používajících vodu ohřátou na +80 ° C.

 

Odolnost proti korozi na spínacích zařízeních
se zkouší v solné komoře.

Odolnost proti korozi

V zónách citlivých na hygienu - vzhledem k požadovanému intenzivnímu čištění - je také klíčová odolnost proti korozi spínacích zařízení. I zde procházejí naše výrobky rozsáhlými testy založenými na zkušenostech získaných v průmyslových odvětvích, jako je například stavba lodí a offshore technologie.

 

Výrobky pro potravinářský průmysl

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz