Bezpečnostní spínače

Bezpečnostní spínače se používají k monitorování polohy ochranných prvků (ochranné dveře a klapky). Jakmile jsou ochranné dveře otevřeny, bezpečnostní spínač přenáší signál do vyhodnocovací nebo řídící jednotky, což vede k okamžitému zastavení stroje nebo nebezpečných pohybů.

Pro tento úkol steute vyrobilo bezpečnostní spínače se samostatným aktuátorem, které jsou ideálním bezpečnostním opatřením, posouvají se na stranu, otáčejí se nebo je možné je odstranit. Spínače jsou k dispozici s různě kódovanými aktuátory, včetně těch pro malé rádiusy.

U výtahových systémů vyrábí steute dveřní kontakty s pozitivním přerušením. Jsou konstruovány tak, aby byly analogické k bezpečnostním spínačům a monitorovaly zavírání a zamykání výtahových dveří.

Bezpečnostní spínače s odděleným aktuátorem

Bezpečnostní spínače pro otočná ochranná zařízení

Dveřní kontakty

Bezpečnostní pantové spínače

Zvláštní místo v této řadě produktové řadě steute zaujímají bezpečnostní pantové spínače pro otáčení bezpečnostních zábran. Protože jsou nainstalovány na stejné straně jako závěs, není třeba ke klice dveří vést žádné kabely, a když jsou dveře otevřené, nestojí v cestě žádný aktuátor.

Bezpečnost strojů a ochrana exploze

Řada "Extreme" od steute zahrnuje několik řad bezpečnostních spínačů pro extrémní prostředí a oblasti s nebezpečím výbuchu. Např. dveřní kontakty s pozitivním přerušením pro výtahové systémy jsou také dostupné ve verzích Ex a Extreme. Tyto série přirozeně splňují požadavky Směrnic o strojních zařízeních a také předpisy ATEX.

Polohové spínače s bezpečnostní funkcí a bezpečnostními senzory představují alternativu k bezpečnostním spínačům se samostatným aktuátorem. Řada steute obsahuje příslušné bezpečnostní vyhodnocovací jednotky.