Přímý aktuátor AZ 335/355-B1 s gumou

Příslušenství pro Ex 355 AZ
Číslo materiálu: 1170537
(Staré číslo materiálu: 01.08.0157)
  • Pružné uchycení tlumí vibrace na hlídacím zařízení
  • Ovládací poloměr sklopného krytu a = 900 mm a b = 700 mm
  • Axiální posunutí x = 52,7 mm
Skladová položka
Kontakt

Ovládací poloměry

Otočný bod závěsu by měl být x mm
nad horní hranou bezpečnostního spínače a musí tvořit rovinu.
a = Ovládací poloměr v rovině ovladače
b = Ovládací poloměr v souladu s rovinou ovladače
x = Axiální nesouosost

Pozor! Rozměr x se musí vztahovat na povrch krytu a ne na vložený pohon!