Jdi na:Wireless

Od místa montáže k internetu věcí: Kanban proces digitalizovaný otevřenou senzorovou sítí

Tok materiálu, který je transparentní a plánovaný předem: to je v dnešní době cílem každé továrny a montážního závodu. V praxi jeho zavedení vyžaduje nepřerušený tok informací. A protože se montážní sestavy a podsestavy neustále pohybují, není toto možné řešit pomocí kabelové komunikace. Proto společnost steute a její oddělení "Bezdrátu" vyvinulo "nexy", bezdrátové síťové řešení, která předává data od senzorů k Internětu věcí (IoT) nebo do jiných nadřazených IT systémů.

Na veletrhu Motek Steute představí příklad využití aplikace v továrně zahrnující automatizovaný systém manipulace s materiálem (AMH) pro SLC (malé přepravky). Systém automaticky rozpozná přítomnost nebo nepřítomnost SLC. Jakmile je dosaženo předem stanoveného minimálního množství, je automaticky vyvolána žádost o doplnění. Stav obsazenosti lze sledovat a prohlížet na všech webových terminálech.

Pokud jsou krabice nebo nosič přemístěny z regálu sklápěcí bezdrátový senzor, vyvinutý speciálně pro takové aplikace, vyšle signál např. do ERP systému nebo systému řízení skladu. Sklápěcí senzor může být umístěn kdekoli podél regálu, v závislosti na minimálním množství, které má být monitorováno. Aktuální stav obsazenosti je tedy vždy transparentní a přesný.

Software "nexy" může být velmi jednoduše přizpůsoben individuálním požadavkům uživatele. Uživatelé se mohou například rozhodnout pro instalaci jediného senzoru na polici regálu nebo pro rozvrhnutý systém Kanban. Tímto způsobem „nexy“ integruje, automatizuje a digitalizuje proces Kanban. Špičkový ovládací panel zaručuje jasnou vizualizaci všech slotů eKanban procesu po celou dobu.

Společnost steute a její oddělení "Bezdrátu" nabízí širokou škálu integrovatelných bezdrátových senzorů. Nabídka je však ještě větší a to proto, že "nexy" je otevřený systém. To znamená: pokud dotyčná aplikace vyžaduje integraci typů senzorů, které nejsou dostupné od společnosti Steute, mohou být tyto senzory vybaveny modulem sWave.NET®, aby byly plně kompatibilní se sítí. Tím se značně zvyšuje způsob, jakým lze bezdrátovou síť používat a rozšiřovat.

Na veletrhu Motek budou kromě integrace eKanbanu prezentovány i další aplikace typické pro "nexy", např. řešení pro automatizované dopravní systémy (AGV). I v tomto případě mohou uživatelé těžit z nepřetržitého toku informací - od senzorů prostřednictvím přístupových bodů a senzorů až do zákaznické IT infrastruktury.

www.nexy.net

Files:
od místa montáže k internetu věcí: kanban proces digitalizovaný otevřenou senzorovou sítí.pdf
17935-Wippenschalter_Testbereich8388A4_bearbeitet.jpg
« zpět