Zařízení pro oftalmologii

MFS PHACO-MED
  • Wireless signal transmission per steute wireless low energy
  • Snadno se čistí
  • Pedál vertikální a horizontální s proponcionálním výstupním signálem
  • Programovatelné brzdné body