Zařízení pro oftalmologii

MFS PHACO-MED
  • Bezdrátový přenos signálu prostřednictvím steute bezdrátové nízké energie
  • Snadno se čistí
  • Pedál vertikální a horizontální s proponcionálním výstupním signálem
  • Programovatelné brzdné body
Zařízení pro oftalmologii MFS PHACO-MED