Certifikáty

Ex RC 12ATEXEACIECExINMETRO 
Ex RC 12 1Ö - 2m
Číslo materiálu: 1189018 (Staré číslo materiálu: 21213201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 12 1Ö - 5m
Číslo materiálu: 1188555 (Staré číslo materiálu: 21213501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 12 1Ö - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 12 1S - 2m
Číslo materiálu: 1189025 (Staré číslo materiálu: 21223201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 12 1S - 5m
Číslo materiálu: 1189026 (Staré číslo materiálu: 21223501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 12 1S - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 12 1W - 2m
Číslo materiálu: 1189028 (Staré číslo materiálu: 21233201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 12 1W - 5m
Číslo materiálu: 1188858 (Staré číslo materiálu: 21233501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 12 1W - 10m
Číslo materiálu: 1167612 (Staré číslo materiálu: 21233901)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5ATEXEACIECExINMETRO 
Ex RC 13,5 1Ö - 2m
Číslo materiálu: 1188986 (Staré číslo materiálu: 21313201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5 1Ö - 5m
Číslo materiálu: 1173312 (Staré číslo materiálu: 21313501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5 1Ö - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5 1S - 2m
Číslo materiálu: 1031854 (Staré číslo materiálu: 21323201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5 1S - 5m
Číslo materiálu: 1173350 (Staré číslo materiálu: 21323501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5 1S - 10m
Číslo materiálu: 1173590 (Staré číslo materiálu: 21323901)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5 1W - 2m
Číslo materiálu: 1189010 (Staré číslo materiálu: 21333202)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5 1W - 5m
Číslo materiálu: 1178745 (Staré číslo materiálu: 21333501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 13,5 1W - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M14ATEXEACIECExINMETRO 
Ex RC M14 1W - 2m
Číslo materiálu: 1189237 (Staré číslo materiálu: 21433201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M14 1W - 5m
Číslo materiálu: 1189239 (Staré číslo materiálu: 21433501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M14 1W - 10m
Číslo materiálu: 1189240 (Staré číslo materiálu: 21433902)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M14 1S - 2m
Číslo materiálu: 1189220 (Staré číslo materiálu: 21423201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M14 1S - 5m
Číslo materiálu: 1189230 (Staré číslo materiálu: 21423501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M14 1S - 10m
Číslo materiálu: 1189232 (Staré číslo materiálu: 21423901)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15ATEXEACIECExINMETRO 
Ex RC 15 1Ö - 2m
Číslo materiálu: 1189011 (Staré číslo materiálu: 21513201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15 1Ö - 5m
Číslo materiálu: 1179677 (Staré číslo materiálu: 21513501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15 1Ö - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15 1S - 2m
Číslo materiálu: 1167686 (Staré číslo materiálu: 21523201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15 1S - 5m
Číslo materiálu: 1167694 (Staré číslo materiálu: 21523501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15 1S - 10m
Číslo materiálu: 1173442 (Staré číslo materiálu: 21523901)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15 1W - 2m
Číslo materiálu: 1054076 (Staré číslo materiálu: 21533201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15 1W - 5m
Číslo materiálu: 1175480 (Staré číslo materiálu: 21533501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 15 1W - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20ATEXEACIECExINMETRO 
Ex RC M20 1S - 2m
Číslo materiálu: 1180793 (Staré číslo materiálu: 22023201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1S - 5m
Číslo materiálu: 1181347 (Staré číslo materiálu: 22023504)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1S - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1Sr - 2m
Číslo materiálu: 1181657 (Staré číslo materiálu: 22023202)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1Sr - 5m
Číslo materiálu: 1179484 (Staré číslo materiálu: 22023503)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1Sr - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1W - 2m
Číslo materiálu: 1179176 (Staré číslo materiálu: 22033202)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1W - 5m
Číslo materiálu: 1179277 (Staré číslo materiálu: 22033501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1W - 10m
Číslo materiálu: 1178920 (Staré číslo materiálu: 22033901)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1W - 2m - Niro
Číslo materiálu: 1189014 (Staré číslo materiálu: 22033205)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1W - 5m - Niro
Číslo materiálu: 1178197 (Staré číslo materiálu: 22039502)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1W - 10m - Niro
Číslo materiálu: 1315810 (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1Wr - 2m
Číslo materiálu: 1179419 (Staré číslo materiálu: 22033203)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1Wr - 5m
Číslo materiálu: 1179421 (Staré číslo materiálu: 22033502)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1Wr - 10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 1Wr - 5m - Niro
Číslo materiálu: 1332426 (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC M20 KST -60°CATEXEACIECExINMETRO 
Ex RC M20 1W KST - 2m -60°C
Číslo materiálu: 1445629 (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECEx
Ex RC M20 1W KST - 5m -60°C
Číslo materiálu: 1445631 (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECEx
Ex RC M20 1W KST - 10m -60°C
Číslo materiálu: 1445633 (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECEx
Ex RC 2580ATEXEACIECExINMETRO 
Ex RC 2580 1W-Niro-2m
Číslo materiálu: 1190125 (Staré číslo materiálu: 22533201)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 2580 1W-Niro-5m
Číslo materiálu: 1190126 (Staré číslo materiálu: 22533501)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 2580 1W-Niro-10m
Číslo materiálu: 1293868 (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 2580 1W-B-Niro-2m
Číslo materiálu: 1190152 (Staré číslo materiálu: 22533202)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 2580 1W-B-Niro-5m
Číslo materiálu: 1190153 (Staré číslo materiálu: 22533502)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 2580 1W-B-Niro-10m
Číslo materiálu: Na požádání (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 2580 1Wr-Niro-5m
Číslo materiálu: 1298408 (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO
Ex RC 2580 1Wr-Niro-10m
Číslo materiálu: 1410236 (Staré číslo materiálu: –)
ATEXEACIECExINMETRO