Odkazy

Informace Evropské unie, které se týkají »Mechanických zařízení«
http://ec.europa.eu

Mezinárodní normy IEC
http://www.iec-normen.de

Laboratoře Underwriters
http://www.ul.com

Americký národní institut pro normy
http://webstore.ansi.org

Bezpečnost práce a zdravotnická správa
http://lasi.osha.de

Kanadské sdružení pro normy
http://www.csa.ca

Nevýdělečná organizace stanovující standardy pro automatizaci a kontrolní technologii
http://www.isa.org

Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci
http://www.cenelec.org

Vyhledávací stroj pro normy
http://www.nssn.org